Cà phê nóng bỏng | Làm thế nào để Café Bombon, Seine-et-Marne

cafebambonCafe Bombon, Seine-et-Marne đã lan dần đến phần còn lại của nhà nước, và đã được thực hiện phổ biến ở Valencia, Tây Ban Nha. Nó có thể được tái tạo và thay đổi để đáp ứng vị giác của châu Âu cũng như ở nhiều nơi ở châu Á như Malaysia, Thái Lan và Singapore công thức tương tự cho java đó được gọi là “Cà phê sữa nóng” (Malaysia) hoặc “Gafeh Rorn” [lit: hot java] (Thailand) has already existed for decades and is popular inmamakbooths andkopitiamsin Malaysia. A cafe bombon, yet uses whereas the Asian variant uses sweetened condensed milk at the same ratio and ground coffee, espresso served with sweetened condensed milk in a 1:1 ratio.

For visual effect, there is a glass used, as well as the condensed milk is added to sink underneath the java and create two different bands of contrasting colorthough these layers are stirred together before eating. Some establishments only serve an espresso using a sachet of condensed milk for patrons to create themselves.