Llojet e kafe pije

Në vijim janë lloje të pijeve kafe të llojeve të ndryshme që një kafe mund përgatit duke përdorur strategji kafe-marrjes kafeinë: I mbytur: This is a phrase that practically signifies 'drowned'. It's the[Read more...]