ਵਧੀਆ ਕਾਫੀ ਡਰਿੰਕਸ

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਨੇ ਅੱਜ' ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕੁਝ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ Keurig ਹੈ, ਅਸਲੀ Donut ਦੁਕਾਨ ਰੈਗੂਲਰ, ਬੋਲਡ ਵਾਧੂ ਦਰਮਿਆਨੇ, K-ਕੱਪ ਪੈਕ, 72 ਗਿਣਤੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਬਾੱਡੀਡ ਸੁਆਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈ. It[Continue reading]

ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਮ.

ਕਾਫੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਰੱਖਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਅਤੇ 50% ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਗਸਤ ਹਨ. This greater than any issue[Continue reading]

ਕਾਫੀ ਪੀਓ ਪਕਵਾਨਾ

Coffee's taste has developed into such a number of other variations, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਚੋਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. But coffee houses happen to be helping by simply leading consumers to their list of[Continue reading]

ਕਾਫੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਇੱਕ Cafe ਕੈਫੀਨ ਕੌਫੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹਨ: ਡੁੱਬ: This is a phrase that practically signifies 'drowned'. It's the explanation of a shot of independently offered[Continue reading]

ਕਾਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਮ

ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਪੀਣੇ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ-ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਹੈ. In the first goat herder who's believed to have started dance together with his creatures after consuming the mystical red fruit, towards the modern day[Continue reading]

ਡ੍ਰਿਪ ਕਾਫੀ ਅਕਾਦਮੀ,

ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਰ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, so it's not unimportant to have a drip coffee maker that you can count on. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰੋਗਰਾਮੇਬਲ coffeemaker ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ carafe, or even a private coffeemaker that makes one cup at a[Continue reading]

ਕਾਫੀ hottie | ਕੈਫੇ Bombón ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ

cafebambon

Cafe Bombón ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਲੇਨ੍ਸੀਯਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਪੇਨ. ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੁਆਦ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, Thailand and Singapore the same[Continue reading]