Mae'r Diodydd Coffi Gorau

Dyma edrych ar rai o'r diodydd coffi gorau y gallwch ddod o hyd ar y farchnad heddiw. Ar frig ein rhestr yn y Keurig, Mae'r Rheolaidd Shop Donut Gwreiddiol, Canolig Extra Bold, Pecynnau K-Cwpan, 72 cyfrif. Mae hyn yn coffi sydd â blas llawn-bodied. Mae hefyd yn blasu'n beiddgar iawn ac mae ganddo flas ardderchog yn ogystal. Bydd un paned o goffi hwn ddiod ardderchog yn profi i fod yn wirioneddol iachus.

Mae'r Keurig, Canolig Extra Bold

Mae'r Keurig, Canolig Extra Bold, coffi rhost canolig sydd wedi ei ardystio i fod yn Kosher yw. Fel ar gyfer maint y cyfrif, mae'n dod mewn chwe cartonau, mae gan bob un ohonynt dwsin pecynnau K-cwpan gwbl saith deg dau becyn K-cwpan ym mhob. P'un a ydych yn berson sy'n caru eu cwpan o goffi bore neu hyd yn oed os ydych ond yn yfed coffi i ddathlu'r achlysur, ydych yn mynd i garu hwn diod coffi.

San Francisco Bay OneCup

Mae'r San Francisco Bay OneCup, 80 Sengl gweini coffi yn gymysgedd o'r ddau Central yn ogystal â coffi o Dde America. Bydd hyn yn helpu coffi i glirio i ffwrdd eich niwl y bore. Mae'r coffi Mae blas llawn bodied ac mae hefyd yn rhagorol gytbwys. Mae'r San Francisco Bay OneCup hefyd yn gydnaws â phob bragwr Keurig K-Cwpan yn ogystal â gyda unrhyw bragwr sengl yn gwasanaethu gydnaws. Fodd bynnag, ni ellir ei ddefnyddio gyda dewis bragwyr Keurig. Pan fyddwch yn prynu hwn diod coffi ydych yn mynd i effeithio'n gadarnhaol ar fywydau miloedd o bobl sy'n gweithio ar ffermydd mewn gwahanol rannau o'r byd. Yn fwy na hynny, y ffa coffi Arabica a ddefnyddir yn yr yfed coffi yw'r gorau y gallwch ddod o hyd. Mae'r llinell waelod yw bod hyn ddiod coffi nid yn unig yn wych i yfed, ond hefyd mae'n cael ei becynnu mewn pecynnau bioddiraddadwy. Nawr, pan fyddwch yn mwynhau eich coffi sengl yn gwasanaethu y gallwch wneud hynny heb deimlo'n euog eich bod yn cyfrannu at lygredd.

Pecyn Coffi Variety Sampler

Pan fyddwch yn prynu'r Coffi Variety Sampler pecyn ydych yn mynd i garu y blwch hwn o goffi gan ei fod yn rhoi gwahanol cwpanaid o goffi bob dydd. Byddwch yn cael deugain o wahanol sengl yn gwasanaethu cwpanaid o goffi blas o dros ddeunaw o wahanol frandiau. Y peth gorau yw eich bod byth yn cael brand dyblyg. Gallwch ddefnyddio hwn diod coffi gydag unrhyw bragwr sy'n gydnaws â Keurig K-cwpan. Pan werthwyd, byddwch yn cael i brynu gwahanol frandiau yn cynnwys y rhai tebyg Cwpanau Crazy ac Cwpanau Eko, yn ogystal â nifer o frandiau cyffrous eraill.

Pecyn Amrywiaeth Nespresso Capsiwlau

Mae'r Nespresso Variety Pecyn Capsiwlau yw'r ddiod coffi gorau ar gyfer unrhyw un sydd wedi bod yn gweithio yn hwyr neu sy'n fyny astudio ar gyfer arholiad sydd ar y gweill. Mae'r coffi yn rhoi'r profiad yn y pen draw i chi ac yn eich helpu i aros yn effro ac yn parhau i ganolbwyntio am oriau bwygilydd heb orfod poeni eich bod yn mynd i deimlo'n flinedig ac yn ddiog neu'n dioddef sgîl-effeithiau. Mae pob bocs yn cynnwys deg o capsiwlau yr un ar gyfer blas gwahanol. Mae hefyd yn cyd-fynd â phob math o beiriant Nespresso ac yn hynod o gyfleus i'w defnyddio gan yr yfwr coffi ar gyfartaledd.